top of page

Četrtek, 30.7.2020 - MREŽA

"Dalje je podobno nebeško kraljestvo mreži, ki so jo vrgli v morje in je zajela ribe vsake vrste" (Mt 13,47).Mreža me potegne iz prepada in me pripelje k luči. Če me je ulovil Jezus, sem tudi sam poklican, da postanem ribič (4,19). Ko lovim brate iz smrti sebičnosti, postajam sam sin/hči in me Jezus ujame v sinovstvo. On postane moj brat. V to smo vabljeni vsi brez razlike. Ne le lepi in dobri, ampak vsi. Če nekoga nimam za brata/sestro, zapravim tudi svoje sinovstvo. Sem brez Očeta, brez bratov in sester, ter sin teme (posameznik, ki živi le iz sebe in iz strahu zase). Razosebljen.

78 views0 comments

Recent Posts

See All