top of page

1.10.2022- Mala Terezika – Moj poklic je ljubezen

»… ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih.« (Lk 10,20b)

Jezus učence pošilja oznanjat in ozdravljat. Vračajo se k njemu. Njih imena so zapisana v Bogu. Po krstu so v Božjem srcu zapisana tudi naša imena. V Kristusu smo Očetovi otroci in naša življenja so skrita skupaj z Njim v Bogu. Cilj poslanstva je, da vstopimo v intimnost in polnost Božjega občestvenega življenja. To je naša resnična osvoboditev od Adamovega zla nezaupanja, laži in strahu zase. Jezus nas pošilja, da postanemo kakor Kristus: Sinovi, ki ljubijo Očeta in brate in sestre. V to misijonarstva ali poslanstvo smo poklicani vsi krščeni. Mala Terezija je to poslanstvo živela za štirimi stenami samostana in odkrila, da je njen poklic ljubezen.


78 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page