top of page

1.3.2022 – Nemogoče je mogoče

»Peter pa mu je začel govoriti: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj« (Mr 10,28).