top of page

1.4.2022 – Ne poznamo ga

»Toda tisti, ki me je poslal, je resničen, in vi ga ne poznate.« (Jn 7,28b)