top of page

1.5.2021 - sv. Jožef delavec

Updated: May 1, 2021

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,54-58)

Tisti čas je prišel Jezus v svoj kraj in je ljudi učil v njih shodnici, da so strmeli in govorili: »Od kod ima ta to modrost in te moči? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija? In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod ima vendar vse to?« In spotikali so se nad njim. Jezus jim je pa rekel: »Ni brez časti prerok razen v svojem kraju in na svojem domu.« In ni storil tam veliko čudežev zaradi njihove nevere.


Odziv Jezusovih sovaščanov glede njegove modrosti nas spomni na poglavje iz Sirahove knjige, kjer postavi nasproti ročno delo in postavo. Sirah pravi, da delavci in kmetje vso svojo pozornost usmerjajo v materialne zadeve; pismouki imajo globlje misli in iščejo kar je pomembno. Njih se lahko prosi za nasvet glede dobrega delovanja mesta.

Nazarečani se sprašujejo, odkod ima Jezus svojo modrost in moči. Vedo, da je tesarjev sin, ki ni študiral in je neizobražen. Jasno je, da je Jezusova modrost Božja. Večkrat poudarja Božjo skrivnost, ki se razodeva malim in preprostim, skrita pa je pametnim in mogočnim. Jezus kritizira pismouke, ki govorijo pa ne delajo.

Evangelij vztraja, da je potrebno Božjo besedo sprejeti. Le če naše delo navdihuje sprejeta Božja beseda je delo nekaj vredno. »Vse kar delate, v besedi in dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu.« Najsi bodo to telesna dela ali govori. Evangelij vabi v iskreno in ponižno služenje, v razpoložljivo ljubezen. Tako smo združeni z Jezusom, tesarjevim sinom, ki je prišel, da nam služi. S svojim delom nam razodeva to kar dela njegov in naš nebeški Oče: ljubi nas po vseh stvareh in vseh ljudeh. Podarja nam samega sebe. On je za nas. Vsako njegovo delo kaže to resnico.

Naše resnično dostojanstvo je v tem, da glede na svoje sposobnosti, služimo bratom in sestram v edinosti z Jezusom, Božjim Sinom. Pridružimo se temu, kar dela Oče, da ga bomo skupaj slavili in se veselili, da smo njegova Božja družina bratov in sester, obdarovanih in sposobnih podarjanja Očetove ljubezni.

Sv. Jožef, hvala ti za tvoj zgled služenja v moči Očetove ljubezni. Prosi za nas slovenske kristjane.

72 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page