top of page

10.12.2021 - Očetova veličina nas vodi

»Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki te učim, da storiš, kar ti koristi, ki te vodim po poti, po kateri naj hodiš. O, da bi pazil na moje zapovedi!« (Iz 48,17-19)