top of page

10.3.2023 – Moč nemoči

»Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in se dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.« (Mt 21, 43)


Sadovi o katerih govori Jezus so moje in tvoje spreobrnjenje: priznava, da sva grešna in v Križanem sprejemava Očetov večni da (Moj si! Dragocen! Na obe dlani sem te napisal). Ker poznava Očetovo ljubezen lahko obrodiva sad bratovskega življenja. Njegova nemoč križa zlomi vse mogočne malike, ki nam dan za dnem kradejo življenje, ker jim verjamemo. Križani Jezus nam kaže našo krivdo in svoje odpuščanje. On nam želi vrniti našo svobodo in pokazati resnično Božje veličastvo. Na križu se pokaže skrivnost našega nasilja in jagnjetove zmage. Lažna moč nasilja in zmaga nemoči sinove podaritve in izročitve. V naših hudobiji pokaže svojo dobroto do nas. To je temelj novega in večnega svetovnega reda.

40 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page