top of page

10.5.2022 – Pričevanje del

»Dela, ki jih opravljam v imenu svojega Očeta, ta pričajo o meni.« (Jn 10,25b)

Jezus opravlja dela svojega Očeta. Odpira nam oči, ker to hoče Oče. Iz teme nas vodi v luč. Če sprejmemo Besedo, v nas vse stvarstvo pride k luči in doseže svoj polni smisel in pomen. Jezus obudi mrtvega (Lazarja – tebe in mene) in nam podari svoje življenje. Njegovo delovanje je od Boga, ker nam odpira oči, nam daje življenje in svobodo od zla. Njegova Beseda nama odpira oči in srce, da njegovo delovanje dojemava kot znamenje Boga, ki daje luč, življenje in svobodo.