top of page

10.6.2021 - Božje podobe

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 3,15-4,1.3-6)

Bratje, do danes leži zagrinjalo na srcu Izraelovih sinov, kadar se bere Mojzesova postava. Ko pa se spreobrne h Gospodu, se zagrinjalo odvzame. Gospod je Duh; kjer pa je Gospodov Duh, tam je svoboda. Mi vsi pa z odgrnjenim obrazom kakor v ogledalu gledamo Gospodovo slavo in se tako v isto podobo spreminjamo iz sijaja v sijaj, kakor po Gospodovem Duhu. Ker imamo torej po usmiljenju, ki smo ga dosegli, tako službo, ne omagujemo.

Če je pa naš evangelij res zakrit, je zakrit tistim, ki so na poti pogube, nevernikom, katerim je bog tega sveta zaslepil misli, da bi jim ne zasvetila luč evangelija o veličastvu Kristusa, ki je božja podoba. Ne oznanjamo namreč sebe, ampak Jezusa Kristusa kot Gospoda, sebe pa kot vaše služabnike zaradi Jezusa. Bog, ki je rekel: Iz teme naj zasveti luč, je zasvetil tudi v naših srcih, da bi se svetilo spoznanje božjega veličastva na obrazu Jezusa Kristusa.