top of page

11.12.2021 - Slepota za veličino

»Tako bo tudi Sin človekov trpel od njih« (Mt 17, 12)