top of page

11.8.2023 – sv. Klara – Če hočem

»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« (Mt 16,24)

Če hočem, grem lahko za Njim. Če hočem, se lahko od Njega učim zaupnega in osebnega odnosa z Očetom in ljubezni do bratov in sester. Če hočem, nihče me ne sili, še najmanj pa On. Če hočem za Njim, ozdravljam sebičnosti in smrti. Če se hočem odpovedati lažnemu jazu, se rodim kot oseba ljubezni. Nič več mi ni potrebno misliti nase. Obrnjen sem k Njemu in resničen. Živ, ker sem v Njem in z Njim, ki je Živi, Večni, Nesmrtni. Moj križ je moj lažni jaz, ki se vsak dan bori proti meni. Jezus me vabi, da sprejemam njegovo zmago. Tudi danes, zase in za vas.

"Si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga". (Mt 16,24)

Si quiero, puedo seguirle. Si quiero, puedo aprender de Él una relación confiada y personal con el Padre y el amor a mis hermanos. Si quiero, nadie me obliga, y menos Él. Si quiero seguirle, puedo ser sanado del egoísmo y de la muerte. Si quiero renunciar al falso yo, nazco persona de amor. Ya no tengo que pensar en mí mismo. Estoy vuelto hacia Él y soy real. Estoy vivo porque estoy en Él y con Él que es el Viviente, el Eterno, el Inmortal. Mi cruz es mi falso yo que lucha contra mí cada día. Jesús me invita a aceptar Su victoria. Incluso hoy, por mí y por ti.


"If anyone would come after me, let him renounce himself and take up his cross and follow me." (Mt 16:24)

If I want to, I can follow Him. If I want to, I can learn from him a trusting and personal relationship with the Father and love for my brothers and sisters. If I want to, no one forces me, least of all Him. If I want to follow Him, I can be healed of selfishness and death. If I want to renounce the false self, I am born a person of love. I no longer have to think of myself. I am turned towards Him and I am real. I am alive because I am in Him and with Him who is the Living, the Eternal, the Immortal. My cross is my false self that fights against me every day. Jesus invites me to accept His victory. Even today, for me and for you.


51 views0 comments

Recent Posts

See All

Bình luận


bottom of page