top of page

12.12.2020 – Pripravljamo se tudi na veliko noč

»Povem pa vam, da je Elija že prišel, a ga niso prepoznali, temveč so storili z njim, kar so hoteli. Tako bo tudi Sin človekov trpel od njih.« (Mr 17,12)


Premislim: Vsa berila v adventnem času nam nakazujejo tudi Jezusovo veliko noč, ki je dopolnitev njegovega učlovečenja in rojstva sredi med nami. Pripravljamo se, da bomo izrekli dobrodošlico Kristusu v Betlehemu, ki je hkrati tudi Kristus na Kalvariji in v praznem grobu. Iz njegovega življenja, Duha, moči in svobode lahko kot možakar črpam moč za vse stiske, preizkušnje in težave v mojem življenju. Tako