top of page

12.2.2021 – Posvečena sobota

»Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj!« (2 Mz 20,8)

Premislim: Jezus je ob sv. Jožefu doživel zvesto posvečevanje sobotnega dne, ko so se Judje zahvaljevali za življenje, ki je Božji dar, se vračali k Bogu, se odrekali krivičnosti do drugih in si odpočili v Božji ljubezni. Kristjani so za tak dan izbrali nedeljo. Zakaj? Zato, ker je Jezus vstal na velikonočno nedeljo, Sveti Duh pa je bil dan 50 dni kasneje, tudi na nedeljo. Sobota pomeni čaščenje Boga in počitek. V evharistiji oboje uresničujemo vsako nedeljo.