top of page

12.3.2022 – Ljubiti sovražnike

»Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo.« (Mt 5,44)