top of page

12.5.2021 - Že odrešeni

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 16,12-15)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Še mnogo vam imam povedati, a zdaj bi še ne mogli nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici; ne bo namreč govoril sam od sebe, temveč kar bo slišal, bo govoril in prihodnje reči vam bo oznanjal. On bo mene proslavil, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje; zato sem rekel, da bo iz mojega jemal in vam oznanjal.Vemo, da obstajajo različne stopnje spoznanja resnice, še posebej tiste resnice, ki oživlja in rešuje. Nekaj lahko vemo kot lekcijo iz katekizma, ki smo se jo naučili na pamet. Vemo, da je Jezus umrl za nas. To je bilo rečeno in smo že neštetokrat slišali in vemo. Isto pa lahko vemo na živ način, z globokim zavedanjem tega, kaj pomeni, da nas je Gospod Jezus odrešil, kaj pomeni, da je iz ljubezni za nas daroval svoje življenje.

Velik dar je na tak živ in izkustven način vstopiti v globine resnice. To milost nam podari Sveti Duh, Duh resnice, kakor ga imenuje Jezus. Ker je dar, si ga ne moremo sami podariti. Lahko ga le sprejmemo in zanj prosimo. Lahko prosimo, da smo vodeni v polnost resnice. Lahko prosimo, da vse kar smo se naučili, ponavljali in tolikokrat slišali, postane za nas živa stvarnost, ki oživlja, ki v nas ustvarja novo, plodno, močno in velikodušnosti zmožno novo življenje. V tem je res velika milost.

V Apostolskih delim beremo, da so bili, po mnenju Pavla, prebivalci Aten zelo religiozni: skrbeli so za čaščenje vseh bogov in med mnogimi napakami so imeli tudi oltar posvečen neznanemu Bogu. Zavedanje lastne nevednosti je lahko priprava za sprejem razodetja resničnega Boga, ker je že določena stopnja verskega spoznanja. A potrebovali so Duha resnice, ki je dan po vstalem Kristusu. Številni med njimi ga niso bili pripravljeni sprejeti. Ko so Pavla slišati govoriti o vstajenju so se mu posmehovali, druge pa je v srce zadelo in so začeli verovati. V moči Svetega Duha so lahko vstopili v polnost resnice. Pavel je to izrazil takole: »Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe« (Gal 2,20). Prosimo skupaj s sv. Pavlom za milost vstopa v polnost resnice, naj nam podari Duha resnice, ki v nas in med nami oživlja resnico, da smo v Jezusu Božji ljubljeni sinovi in hčere, med seboj pa bratje in sestre.

76 views0 comments