top of page

12.8.2022 – Moč evangelija

»Mojzes je zapovedal dati…« (Mt 19,7)

Mojzes je z zakoni urejal hudo, da bi omejil škodo in zaščitil šibkejše člane družbe. Pravila torej ne pravijo, da sta ločitev in splav dobra in pravilna, ampak želijo omejiti negativne učinke in posledice. Splav in ločitev nista nikoli volja Boga, ampak dopustitev zaradi naše omejenosti. Dopustitev je posledica naše trdosrčnosti. Zakon ne more spremeniti hudega v dobro. Le za evangelij hudo postane priložnost za večje dobro, za usmiljenje in odpuščanje.


66 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page