top of page

13.1.2021 – Oče, ki dela

"Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, Juda in Simona? (Mr 6,3)


Premislim: Človek, ki dela, ne glede na to, kakšna je njegova naloga, sodeluje s samim Bogom, postane nekoliko stvarnik sveta, ki nas obdaja. Kriza našega časa, ki je ekonomska, socialna, kulturna in duhovna kriza, lahko za vse predstavlja klic k ponovnemu o