top of page

13.1.2022 – Med besedo in dejanjem

Jezus se ga usmili, stegne svojo roko, se ga dotakne in mu reče: »Hočem, bodi očiščen« (Mr 1,41).