top of page

13.3.2022- 2. postna nedelja (C) – papeška – Če poslušam Njega, spregledam

»Iz oblaka se je zaslišal glas: 'Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!'« (Lk 9,35)


Ti in jaz postajava to, kar poslušava. Poslušanje je pot do tega, da vidimo polnost tega, kar nam Bog podarja. Jezusovo človeško življenje je dokonča Beseda, ki kaže Očetovo obličje in uresničuje njegovo ljubezen do nas. Lahko mu zaupava in se zaneseva nanj. V njem je Božja prisotnost (šekinah) popolna. V njem je uresničena vsa preteklost in polnost vsake prihodnosti. V Jezusu je tema izgubila bitko proti luči. Njega sva povabljena poslušati, da bi videla Božje obličje ter v sebi in drugih prepoznala Očetove sinove in hčere, svoje brate in sestre. On je spremenjen na gori in izmaličen na Kalvariji. Vabi naju na svojo pot križevega pota iz ljubezni do nas in Očeta. S tem nas osvobaja satanske vere, ki hoče premagati zlo tako, da ubije drugega in križ meče na druge. V postu sva povabljena poslušati Njega, da bova v njem ugledala Očetovo obličje in svoje ter bližnjih resnično obličje. Če ga poslušava bova videla, če bova poslušna pa bova postala sinova/hčeri. V tem je izvirna lepota, ki priteguje in privlači ljudi vseh časov in kultur. V njem prepoznamo obličje Ženina in smo kot nevesta.

61 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page