14.10.2021 – Pravičnost?

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 3,21-29)

Bratje, zdaj se je brez postave razodela Božja pravičnost, izpričevana s postavo in preroki, Božja pravičnost po veri v Jezusa Kristusa za vse in nad vsemi, kateri verujejo; ni namreč razločka. Zakaj vsi so grešili in so brez Božje slave, opravičenje pa jim daruje njegova milost po odrešitvi, ki je v Kristusu Jezusu...

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,47-54)

Tisti čas je Gospod rekel učiteljem postave: »Gorjé vam, ker zidate grobnice prerokom, vaši očetje pa so jih umorili. Torej spričujete in potrjujete dejanja svojih očetov; oni so jih namreč umorili, vi pa jim zidate grobnice... Ko je pa Jezus šel ven, so začeli pismouki in farizeji silno vanj tiščati in ga spraševati o več rečeh, pri tem pa so nanj pazili, da bi iz njegovih ust kaj ujeli, česar bi ga tožili.


Farizeji in pismouki se imajo za pravične. Jezus pa jim pokaže, da niso. Pravičen je samo Bog. Pavel razglaša, da se je v Kristusu razodela Božja pravičnost, ki o kateri so pričevali postava in preroki. Mi besede »pravičnost« ne dojemamo tako kot jo je Sveti Pavel. Mi takoj pomislimo, na kazen s katero bo Bog pravično kaznoval grešnike. Pavel pa ima v mislih Božjo milost, ki je zastonjska in odpušča. V stari zavezi zatirani Izraelci pričakujejo Božjo pravičnost, kar pomeni Božji poseg proti njihovim zatiralcem. Tudi Pavel pravi, da nas Božja pravičnost osvobaja sužnosti. Pa ne sužnosti ljudem, ampak sužnosti grehu. Tega nas Božja pravičnost zastonjsko osvobaja. Bog je pravičen in podarja pravičnost. Podari nam mir vesti, mir med nami, mir med nami in Bogom. Vse krščansko življenje temelji na Božji pravičnosti, ki nas je osvobodila sužnosti krivičnosti. Edino, kar moramo storiti, da Božja pravičnost deluje, je verovati. Greha se ne moremo rešiti s svojimi močmi, ampak moramo izpovedati, da nas lahko samo Bog osvobodi. Če tega ne priznam, sem kakor farizej: samega sebe imam za pravičnega, mislim, da moje zasluge omogočajo spravo z Bogom. Temelj vsega je vera: sprejemanje Božjega posega. On je pravičen in dober, On osvobaja. Le na tem temelju jaz lahko delam dobro in vem, da si s tem ne zaslužim opravičenja. Pavel se je z vsemi močmi boril proti utvari zaslug. Opravičeni smo zastonj in to po Božji milosti, ki se nam je podarila v Jezusu Kristusu. Temelj niso naša dela, ampak Božje delo. V veri izpovemo, da smo vse prejeli od Boga, ki nas je zastonj opravičil in osvobodil greha, brez naših zaslug. Le na tem temelju lahko gradimo življenje, ki bo v slavo Bogu in v blagoslov nam in bližnjim.

31 views0 comments

Recent Posts

See All