top of page

14.3.2023 – Odpuščanje

»Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil« (Mt 18,27)

Svoje odnose z vami naj bi živel kot odgovor na Očetov odnos do mene. Kakor Bog dela z menoj, tako naj bi jaz ravnal z vami. Ljubi in odpušča. Jezus podari sovražniku spravo, krhkemu sprejemanje, zablodelemu iskanje, krivemu opominjanje, dolžniku oprostitev. Pokaže Božjo pravičnost, ki je usmiljenje in odpuščanje. S tem obnavlja in podarja življenje. Moje in tvoje. Tvoje krivde do mene, mi omogočajo odpuščati, kakor mi je odpuščeno. Tako postajam kakor Bog. Ljubim z Njegovo ljubeznijo, vas in sebe. Več zla mi je odpuščenega, bolj lahko ljubim Boga in vas. Tedaj njegov Duh odpuščanja postaja moje življenje. On je srčika našega krščanskega življenja: postajam Očetov sin in brat sebi podobnim. Odpuščanje je zmaga zastonjske in brezpogojne Božje ljubezni.


47 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page