top of page

14.9.2021 – Križ Vstalega – naše edino upanje!

»Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16)

Premislim: Bog iz orodja našega samouničenja in ubijanja, naredi simbol življenja, odpuščanja in večne ljubezni. Navpičnica je On, vodoravnica pa smo mi in naši odnosi. Ene brez druge ni. Paradoks: Bog iz največjega zla, naredi največje dobro, nam v blagoslov in za veselje vseh.