top of page

14.9.2023 – Povišanje sv. Križa – Drevo življenja

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.« (Jn 3,17)

Jezus ne sodi in ne obsoja. On s svojim križem izničuje zlagano hudičevo predstavo, ki jo imamo o Bogu in o sebi. V Njem spoznamo, kdo smo in kdo je Bog. Njegov bič je križ. Nihče ni vnaprej določen za pogubo. Sami si izberemo ali bomo živeli strup laži ali življenje resnice o Bogu, sebi in bližnjih. On je pravi moški, ki svoje življenje da za druge, za nas. Zato Bog Oče v vsakem izgubljenem na tem svetu lahko vidi Sina, ki je našo izgubljenost spremenil v kraj srečanja z Bogom. Svetost živim, ko živim iz Sina, kot sin in brat. Če ne verujem v Njegovo brezpogojno ljubezen sem se sam izključil iz ljubezni in življenja. Zanikam svojo resnično istovetnost in hiram."Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él". (Jn 3,17)

Jesús no juzga ni condena. Con su cruz, anula la falsa idea que el diablo tiene de Dios y de nosotros mismos. En Él llegamos a saber quiénes somos y quién es Dios. Su látigo es la cruz. Nadie está predestinado a la perdición. Nosotros elegimos si vivir el veneno de la mentira o la vida de la verdad sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el prójimo. Es un hombre de verdad que da su vida por los demás, por nosotros. Por eso Dios Padre puede ver en cada persona perdida de este mundo al Hijo que ha transformado nuestro extravío en un lugar de encuentro con Dios. Vivo la santidad cuando vivo desde el Hijo, como hijo y como hermano. Si no creo en su amor incondicional, me excluyo del amor y de la vida. Niego mi verdadera identidad e hirama.

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page