top of page

15.2.2021 – Molitev za voditelje

»Predvsem te torej prosim: prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi, za kralje in za vse oblastnike« (1 Tim 2,1-2)


Premislim: Danes smo v skušnjavi, da voditelje nenehno kritiziramo in slabo razmišljamo o vseh in vsakem. Mediji nam pri tem pomagajo. Jožef je molil za voditelje, saj je kot možakar vedel kako velika skušnjava je zunanja oblast in moč v denarju. Ko molim za voditelje je moje ravnanje drugačno tudi v osebnem življenju in najbližjih odnosih. Ne sejem kritiziranja in strahu, ampak moč in sam postajam voditelj tam, kjer Bog od mene pričakuje pričevanje poguma in trdnosti.

Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za zgled trdnega očeta in možakarja, ki ne seka v prazno proti vedno omejenim in pomanjkljivim voditeljem. Hvala ti, da lahko računamo na tvojo zrelost in sami postajamo voditelji tistih, ki so nam zaupani.


43 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page