top of page

15.2.2023 – Končno

»Privedejo mu slepega in ga prosijo naj se ga dotakne« (Mr 8,22b)

Le če se zavedam, da sem slep, si lahko želim ozdraviti. Slep sem, če ne vidim resnice samega sebe in Boga. Živim mrtvo življenje. Ne vem od kod sem in kam grem. Ne vem zakaj sem tukaj, niti v katero smer naj grem. Jezus mi pove: »Jaz sem luč sveta: kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja (Jn 8,12). Prosimo druga za drugega, da se nas Kristus dotakne. Tistih, ki se ga sami ne morejo in tistih, ki tega niti nočejo. Ni treba, da smo solidarni v slabem. Lahko smo solidarni tudi v dobrem. En sam, ki ljubi, lahko reši ves svet.


43 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page