top of page

15.2.2023 – Končno

»Privedejo mu slepega in ga prosijo naj se ga dotakne« (Mr 8,22b)

Le če se zavedam, da sem slep, si lahko želim ozdraviti. Slep sem, če ne vidim resnice samega sebe in Boga. Živim mrtvo življenje. Ne vem od kod sem in kam grem. Ne vem zakaj sem tukaj, niti v katero smer naj grem. Jezus mi pove: »Jaz sem luč sveta: kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja (Jn 8,12). Prosimo druga za drugega, da se nas Kristus dotakne. Tistih, ki se ga sami ne morejo in tistih, ki tega niti nočejo. Ni treba, da smo solidarni v slabem. Lahko smo solidarni tudi v dobrem. En sam, ki ljubi, lahko reši ves svet.