top of page

15.8.2021 - Znamenje izpolnitve Božje obljube

“Moje srce se raduje v Bogu mojem Odrešeniku… ozrl se je na nizkost svoje dekle” (Lk 1,47-48)


Premislim: Marijina usoda je naša usoda. Praznik Marjinega vnebovzetja povzame hrepenenje