top of page

15.9.2023 – Žalostna Mati Božja – Iver in bruno

»Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš?« (Lk 6,41)

Glavna pot evangelija je usmiljenje in odpuščanje. Jezus našteva primere s katerimi nam želi pomagati, da ne bi prehitro skrenili z evangeljske poti. Če grajam druge, svojega bruna pa ne vidim, sem hinavec, brez Gospoda. Le v zapovedi ljubezni lahko postajam sin Najvišjega. Pa ti tudi. Če imam nižji cilj, sem slepec. Ni druge poti v sinovstvo in sodelovanje z Bogom. Vse druge poti nam na dolgi rok škodujejo. Edina pot je usmiljena ljubezen, ki prepozna zlo in njegovo breme vzame nase. Usmiljenje nas obvaruje neumnosti in ošabnosti grajanja drugih. Grajati moramo le sebe in še to pred Bogom, da lahko sprejmemo Njegovo usmiljenje. Vse ostalo je nečimrnost in spodkopavanje svojega lastnega življenja."¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no ves la viga que está en tu propio ojo?"(Lucas 6:41)?

El camino principal del Evangelio es la misericordia y el perdón. Jesús da ejemplos para ayudarnos a no desviarnos demasiado deprisa del camino del Evangelio. Si reprendo a los demás y no veo mi propia herida, soy un hipócrita, sin el Señor. Sólo en el mandamiento del amor puedo llegar a ser hijo del Altísimo. Y tú también. Si tengo una meta inferior, soy un ciego. No hay otro camino para la filiación y la cooperación con Dios. Todos los demás caminos nos perjudican a la larga. El único camino es el amor misericordioso, que reconoce el mal y asume su carga. La misericordia nos salva de la necedad y la arrogancia de reprochar a los demás. Basta con reprocharnos a nosotros mismos, y eso ante Dios, para recibir su misericordia. Todo lo demás es vanidad y menoscabo de nuestra propia vida.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page