16.1.2021 - Oče, ki moli za Cerkev

»Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa.« (1 Kor 12,27)


Premislim: Spolni škandali in zlorabe pretresajo Cerkev po vsem svetu. To nas vabi, naj ne pozabimo, da je Kristus glava Cerkve, čudovit, Božji in svet, nepokvarljiv in večen v Očetovi ljubezni do nas. MI smo deli njegovega telesa, negotovi, grešni in po človeško ranljivi. Hvaležni smo Jezusu, da je molil in še moli za nas skupaj s sv. Jožefom, Marijo in vsemi svetniki.


Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti da nas spominjaš, da Sveti Duh vodi in čuva Cerkev, nas, njene šibke člene, pa krepi tudi po tvoji priprošnji in varstvu.


35 views0 comments

Recent Posts

See All