top of page

16.6.2022 - Sv. Rešnje Telo in Kri – Podariti življenje

»Dejal jim je: 'Dajte jim vi jesti.'« (Lk 9,13a)

Jesti pomeni živeti. Brez darovanja ni življenja, ni hrane. Posvetna ekonomija, utemeljena na strahu zase in svoj telesni obstoj, nas zadolži za smrt. Popolno Jezusovo darovanje sebe pa odpira oči in nas osvobaja smrti. Zato smo sposobni podarjati življenje, ki ga ne moremo izgubiti. V evharistiji sprejemamo Boga, ki se nam podarja, da bi ga lahko darovali naprej, drug drugemu. V tem je večno življenje. Praznik Rešnjega telesa in krvi nas spomni in objame v svobodo Božjih sogovornikov in sodelavcev. Mi še vedno računamo le na svojih pet hlebov in dve ribi. Majhne zaloge imamo. Premalo je za vse. V življenju res počasi dozorevamo, da začnemo računati na Božji dar in na edini Kruh, ki daje življenje. On poteši lakoto vseh. Za vse čase. Po krstu smo njegovo vstalo telo, dar za življenje sveta, ki vse vabi v polnost sedmega dne.


55 views0 comments