17.3.2022 – Spreobrnjenje je sad poslušanja Njega

»Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih« (Lk 16,31)


Če verujem Vanj, sprejmem Očetovo ljubezen in ljubim brate in sestre. Alternativa Bog ali mamon ni več moj gospodar. Edini pogoj je, da ga poslušam in se mu ne posmehujem. Poslušam ga zato, da mi da svojo moč, ne zato, da bi delal to, kar On dela, ampak da bi zajemal iz Njegovega vstajenja in Očetovega veselja do Njega in nas.

85 views0 comments

Recent Posts

See All