top of page

17.3.2023 – Nisi daleč

»Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel: 'Nisi daleč od Božjega kraljestva.'« (Mr 12,34)

Ko se držimo pravil in zakonov iz lastnih moči, nam manjka le eno in to je odločilno: ljubiti Jezusa, ki je postal moj/tvoj bližnji. Jezus me izziva, da bi ga spraševal in razumel, kdo je. On je tisti, ki nas prvi ljubi. To nam je očitno pokazano na križu. Smisel našega življenja je ljubiti Boga in se pridružiti Jezusu. Bog je naša mati in oče. To pomeni ljubezen, ki jo potrebujemo in nam pusti svobodo. Ne drži nas za vrat. Je pa tudi naš ženin in nas vabi, da se združimo z njim. Greh je v tem, da Njegovo ljubezen zavrnemo, ker je ne poznamo. Če mu odgovorimo, smo prešli iz smrti v življenje. Do krvi in smrti pričakuje, da mu bomo odgovorili na njegovo izročitev in podaritev. Tako postajamo to, kar ljubimo.