top of page

17.4.2021 – Živim iz Njega

»Pazite, da nihče ne ostane brez Božje milosti, da ne bo pognala nobena grenka korenina, ki bi povzročila zmedo in bi se z njo mnogi omadeževali.« (Heb 12,15)

Premislim: Svojo edinstveno vlogo, ki mi jo je Bog podaril za druge, lahko uresničujem le, če vsak dan znova odgovarjam na Božje podarjanje meni (mene in vsa in sebe mi podarja po vsem). Lahko zajemam iz Njega. V tem je novo življenje po krstu. Kristus me je rodil v Očetovo ljubezen, ki je premagala smrt. Iz nje sem lahko dober in pravičen. Način na katerega govorim in delam je ravno tako pomemben kakor to kar rečem in storim.


Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti, ker si živel iz Očetove ljubezni v odnosu do sebe, bližnjih in Boga. Nauči tega tudi mene.


29 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page