17.9.2022 – Doumeli in videli

»Rekel jim je: 'Vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva, drugim pa je to dano v prilikah.'« (Lk 8, 10a)

S prilikami Jezus vabi vse ljudi, da se odprejo resnici in se začnejo spraševati. Jezus s prilikami želi premakniti, da začnemo iskati, se spraševati in poslušati. Na tak način se začne spreobrnjenje. Ko začnemo spraševati Jezusa in se pogovarjamo z njegovo besedo, nam on odpre svoje skrivnosti sinov in hčera nebeškega Očeta, ter bratov in sester med seboj. Odpre nam skrivnosti občestva tistih, ki so po krstu del njegovega vstalega telesa, ki je Cerkev. Cerkev so tisti, ki poslušajo in uresničujejo Jezusovo besedo, ki so njegova družina. Vsi so povabljeni, da vstopijo v to družino, da bi vsi doumeli in videli.


51 views1 comment

Recent Posts

See All