top of page

18.2.2022 – Neangažiranost v sedanjosti

»Nekateri od tukaj stoječih res ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli Božjega kraljestva.« (Mr 9,1)


Jezus me/nas vabi, naj hodimo za njim. Oče reče, naj ga poslušamo. S tem se bomo izognili zapravljanju sedanjega trenutka in neangažiranosti, zaprtosti v svojo samozadostnost in namišljene zasluge pred Bogom. Vabi me, da ga prepoznam kot Sina in v njem tudi sebe in vas kot ljubljene sinove in hčere. Res počasi dozorevamo v sinovstvo in hčerinstvo. Proces traja vse življenje.

58 views0 comments