top of page

18.9.2021 – Ponižni poznajo Boga

»Otrok, izvršuj svoja dela v ponižnosti, potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu po volji« (Sir 3,17)


Premislim: Ponižnost je zavedanje tega, kar sem, sam in ste vi, v Božjem pogledu in resnici. Ponižen sem, če upam biti sin/hči v Sinu ter brat/sestra tebi. Ponižnost v sebi računa na Boga in se primerja z njim, ne tekmuje