top of page

19.5.2024 – Binkošti – Spravljen in napolnjen s Svetim Duhom

Jezus jim je ponovno rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani!« (Jn 20,21-23)

Vesele binkošti vam želim! Danes naša Cerkev po vsem svetu praznuje polno izlitje Svetega Duha na prve Jezusove učence in na vse nas. Zakaj potrebujemo Svetega Duha v svojem življenju? To je pomembno vprašanje za razmislek. Danes, kot vedno, Oče, Sin in Sveti Duh delujejo kot en Bog. Oče je tisti, ki želi, da se spravimo z njim; Sin je tisti, ki je to spravo omogočil; Sveti Duh pa je tisti, ki zdaj to dejanje v naših življenjih uresničuje. Bistvo tega daru odrešenja je odpuščanje naših grehov. Zgornji odlomek nam jasno razkriva, da je Jezus apostolom, svojim prvim škofom, podelil edinstven dar Svetega Duha in jim zaupal sposobnost odpuščanja grehov v svojem imenu in s svojo močjo.

Ko praznujemo binkošti, je to dobra priložnost, da v molitvi razmislimo o delovanju Svetega Duha v svojem življenju. Eden od največjih načinov, kako je Sveti Duh potencialno dejaven v našem življenju, je zakrament sprave. Po tem zakramentu nas Sveti Duh pritegne k Očetu in nam omogoči, da vidimo in razumemo njegovo popolno voljo ter živimo bolj polno v povezanosti s Sinom kot člani njegovega telesa.

Sedem darov Svetega Duha je še nekaj dodatnih načinov, kako nam Sveti Duh pomaga pri našem krščanskem življenju. Vendar bi bili ti darovi v našem življenju neučinkoviti, če ne bi najprej prejeli daru odpuščanja, podeljenega z zakramentom sprave. To je prvo in najbolj temeljno dejanje Svetega Duha, ki odpira vrata vsem drugim darovom. Morda se je zato Jezusova prva podelitev Svetega Duha osredotočila na moč, dano apostolom, da v njegovem imenu odpuščajo grehe.

Ko se spravimo z Očetom in začnemo živeti v stanju milosti, Sveti Duh še naprej poglablja svoj odnos z nami in nam podarja svojo pomoč na naši krščanski poti. To se dogaja zlasti s sedmimi darovi Svetega Duha. Darovi, ki najbolj vplivajo na naš razum, so darovi modrosti, umnosti in vednosti. Modrost nam pomaga jasneje razumeti notranje življenje Trojice. Umnost nam pomaga osmisliti naše življenje in poslanstvo v luči evangelija. Vednost nam pomaga sprejemati praktične odločitve v skladu z Božjo voljo.

Darova strahu Božjega in pobožnosti nam pomagata pri ljubezni do Boga. Strah Božji nam pomaga videti, kako naša dejanja pomagajo ali ovirajo naš odnos z Bogom, in nas spodbuja, da se izogibamo vsemu, kar škoduje temu odnosu, in izbiramo vse, kar ga krepi. Pobožnost nam pomaga videti veliko dostojanstvo in lepoto Boga ter nam omogoča globoko spoštovanje do njega in vsega njegovega ljudstva.

Tudi dar sveta in moči nam Sveti Duh daje zato, da nam pomagata v veri in ljubezni trdno napredovati. Svet nam še posebej pomaga pri ljubezni do bližnjega, moč pa potrebujemo, da z neomajno predanostjo v ljubezni storimo vse, k čemur smo poklicani.

Ob praznovanju velike binkoštne slovesnosti danes razmišljajmo o preobražajoči moči Svetega Duha. Če želimo biti odprti za popolno izlitje Svetega Duha v svojem življenju in prejeti številne darove, ki jih potrebujemo na svoji poti vere, potem začnimo z najosnovnejšim darom. Začnimo z zakramentom sprave. Razmislimo o Jezusovih besedah iz današnjega evangelija in ne pozabimo, da je Jezus s tem, ko je milost odpuščanja grehov v svojem imenu zaupal svojim prvim duhovnikom, tudi nas povabil, da sprejmemo ta dar. Sveti Duh želi, da bi bili očiščeni vseh grehov. Dovolimo mu, da to stori, in presenečeni bomo nad vsemi milostmi, ki sledijo.

Naš veličastni Gospod, obljubil si, da nam boš poslal Svetega Duha, da nas bo vodil v vso Resnico in nas spravil z Očetom. Na binkošti si bil zvest tej obljubi in zdaj nenehno podeljuješ Svetega Duha vsem, ki verujejo. Sveti Duh, prosim te, pridi v nas, zlasti tako, da nam odpustiš grehe v zakramentu sprave in nas napolniš s svojimi sedemkratnimi darovi. Jezus, zaupam vate.64 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Hozzászólások


bottom of page