top of page

19.8.2021 - Otroški, ne otročji

“Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.” (Mr 10,15)


Premislim: Nase osredotočeno, narcistično in otročje vedenje odraslega nas vse odbija. Nihče ni rad v družbi narcisa, ki nenehno hlepi po pozornosti, pohvali ali nadzoru. Otroški pa sem lahko le, če zajemam iz dejstva, da sem skupaj z vami Božji otrok in sodelavec pri življenjskem poslanstvu, ki ga odgovorno sprejemam tudi v odnosu do vas.


Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za tvoje otroško srce, ki nas moške danes osvobaja otročjega egocentrizma in utrjuje za božje sogovornike in sodelavce.


32 views0 comments

Recent Posts

See All