top of page

2.2.2021 – Večni duhovnik

»Ti si duhovnik na veke, po Melkizedekovem redu.« (Heb 5,6)


Premislim: Jezus svoje življenje sprejme in podari nam kot Očetov dar njemu in nam. To je novozavezno duhovništvo, ki smo ga deležni pri krstu. Skozi življenje počasi dozorevamo v to duhovništvo. »Kjer neka zakonska, celibatska ali deviška poklicanost ne doseže zrelosti darovanja samega sebe in se ustavi samo na logiki žrtve, je v nevarnosti, da izraža nesrečo, žalost in razočaranje, namesto da bi postala znamenje lepote in veselja v ljubezni.« (Patris Corde, 7)