top of page

20.12.2020 – Znamenja upanja

"GOSPOD je še govoril Aházu in rekel: »Izprosi si znamenje od GOSPODA, svojega Boga, v globini podzemlja ali v višavi zgoraj!« (Iz 7,10-11)


Premislim: Advent je čas pričakovanja in vnaprejšnjega doživljanja. Dnevi v tem času so kratki in bolj mračni. Tako kot je lahko tudi pokrajina in vzdušje zemlje našega srca. Bog me vabi, da se odprem njegovemu znamenju, danes in tuka