top of page

20.3.2021 - Nočemo

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 7,40-53)

Ko so nekateri iz množice slišali Jezusove besede, so govorili: »On je zares prerok.« Drugi so rekli: »To je Kristus.« Nekateri pa so govorili: »Menda vendar Kristus ne pride iz Galileje? Ali ne pravi pismo, da pride Kristus iz Davidovega rodu in iz mesta Betlehem, kjer je bil David?« Nastal je torej zaradi njega med množico razpor. Nekateri izmed njih so ga hoteli prijeti, toda nihče ni stegnil rok po njem.

Služabniki so se vrnili k velikim duhovnikom in farizejem in ti so jim rekli: »Zakaj ga niste privedli?« Služabniki so odgovorili: »Nikoli noben človek ni tako govoril.« Farizeji so jim odgovorili: »Ste se mar dali tudi vi preslepiti? Ali je mar vero vanj sprejel kdo izmed voditeljev ali izmed farizejev? A ta drhal, ki ne pozna postave, prekleti so!«

Nikodem, ki je bil prej prišel k njemu in je bil eden izmed njih, jim je rekel: »Ali mar naša postava koga sodi, če ga prej ne zasliši in ne pozve, kaj dela?« Odgovorili so mu: »Kaj si tudi ti iz Galileje? Preišči in spoznaj, da iz Galileje noben prerok ne vstane.« In odšli so vsak na svoj dom.

Približujemo se Jezusovemu trpljenju in evangelij nas spominja na konflikt med Jezusom in poglavarji ljudstva: čas nasprotovanj in besednega sovraštva, ki kasneje preide tudi v konkretna dejanja. Nekateri izmed Jezusovih poslušalcev pridejo do prepričanja, da je On resnično prerok ali celo Kristus. V svoji nevednosti so prepričani, da ni iz Davidovega rodu, in ugovarjajo, da naj bi bil rojen v Nazaretu, od koder prihaja. Jezusovi nasprotniki izkoristijo nestrinjanja in ga poskušajo aretirati, ga nočejo poslušati, si zakrivajo ušesa, zatiskajo oči, da ne bi videli in ne priznali resnice.

Vojaki, ki so jih poslali, da bi ga prijeli, povelja ne uspejo izvršiti, ker še nikoli noben človek ni govoril s takšno močjo kakor Jezus. A trdosrčni farizeji vojakom očitajo, da so se tudi oni dali prevarati. O Jezusu nočejo slišati ničesar. Vztrajajo pri svoji od nevoščljivosti narekovani odločitvi. Razlogi jih ne zanimajo. Hočejo doseči svoj cilj: aretirati Jezusa.

Na takšen način deluje zlo tudi danes med nami. Vsak ima svoje stališče in posluša ter sliši le tisto, kar mu ustreza. Vse ostalo ignorira. O tem vsak dan beremo v časopisih in gledamo na TV, poslušamo na radijih in beremo na spletu. Isti dogodek je predstavljen in razložen zelo različno, kajti vsak išče v njem le potrditev svojih vnaprejšnjih prepričanj. Nočemo videti stvari tako, kakor v resnici so, ampak zgolj to kar sami hočemo in nam prav pride. To se žal dogaja tudi v Cerkvi.

Tudi mi se pogosto obnašamo na tak način. Imamo svojo zamisel, nočemo videti vsega, kar tej zamisli nasprotuje in poslušamo samo tiste, ki naš projekt podpirajo, za resnico pa nam ni mar. Na takšen način zavračamo Kristusa, kajti vsako dejanje proti resnici je zavračanje Kristusa, najsibo v malih ali velikih stvareh.

Č e hočemo biti s Kristusom moramo poslušati z željo po resnici v srcu, videti stvari takšne kot so in ne kakor bi mi radi, da bi bile. Potrebujemo odprto srce za Božje želje in hrepenenja, za Božjo resnico, za Njegovo luč. Šele tedaj resnično sprejmemo Kristusa v podrobnostih in pomembnih vidikih sedanjega življenja.

Prosimo za milost odprtosti Božji besedi, ki prihaja do nas na mnogo načinov in je Božja luč. Tako bomo postajali pravi Kristusovi učenci in mu bomo pomagali na zemlji vzpostavljati Božje kraljestvo.

47 views0 comments