top of page

21.1.2021 - Ljubezen premaga sovraštvo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,44-46)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in skril; in od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, ter kupi tisto njivo. Tudi je nebeško kraljestvo podobno trgovcu, ki je iskal lepih biserov. Ko je našel dragocen biser, je šel in prodal vse, kar je imel, in ga je kupil.


Zaklad, za katerega kot kristjan lahko prodam vse svoje imetje, je Božja ljubezen. Kakor Pavel, smo tudi mi lahko stoprocentni, da nas od Božje ljubezni ne more ločiti nobena stvar. Sv. Neža pokaže zmago ljubezni. Kristjani imamo Božjo ljubezen, ki ni nikdar ločena od ljubezni do bližnjega. To nam najbolj pokažejo mučenci. Ne glede na preganjanje, se mučenci niso nikdar odrekli ljubezni, ki je močnejša od vsakega sovraštva. Mučenci še posebej živijo zmago ljubezni nad sovraštvom. Niso se odrekli ljubezni do svojih preganjalcev, morilcev in rabljev.

Naj povem kratko zgodbo. 22 letni kristjan iz Libanona, ki se je pripravljal na duhovništvo, je v dramatičnih časih vojne predvideval, da ga lahko ubijejo. Nekaj mesecev preden so ga ubili je svojim družinskim članom napisal pismo v katerem med drugim zapiše tudi te besede: »Samo eno vas prosim: iz srca odpustite vsem, ki me bodo ubili. Prosite skupaj z menoj, da bo moja kri služila za mir in ljubezen med nami v Libanonu in svetu, kjer izginjata. Naj moja smrt ljudi nauči ljubezni. Naj vas Gospod potolaži. Ne jokam za tem svetom, žalosti pa me misel na vašo žalost. Molite, molite in ljubite svoje sovražnike.«

Živo pričevanje zmage krščanske ljubezni. Zahvaljujmo se Gospodu, da tudi danes kristjani umirajo tako kakor Jezus z odpuščanjem svojim morilcem v srcu. Molimo za vse preganjane kristjane, da bomo pospeševali edinost z ljubeznijo, ki premaga vsako sovraštvo.

83 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page