top of page

21.12.2021 – Izročam se Njemu, ki se mi izroča

Updated: Dec 21, 2021

»In je na ves glas vzkliknila in rekla: 'Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa!'« (Lk 1,42)


Elizabetino ime pomeni »Bog je moja sreča, moje obilje.« Elizabeta izraža svoje veliko veselje tako, da blagoslavlja. Zaveda se velikega daru, ki ga je deležna. Bog je tisti, na katerega lahko prisega.

Predvsem blagoslovi Marijo, žensko, naznanjeno v Jaéli in Juditi (prim. Sod 5,24 sl.; Jdt 13,18), ki sta uničili in premagali sovražnika. Marija s svojo poslušnostjo Besedi premaga starega sovražnika, ki nam jemlje svobodo in nas zasužnjuje, zastruplja pamet, voljo in spomine. In Elizabeta nato blagoslovi sad njenega telesa, Jezusa. On je vir vsakršnega blagoslova in ljubezni. On svobodno ljubi = podarja sam sebe slehernemu izmed nas. Marija je skrinja zaveze. Nosi sad Evinega zaroda, ki bo prežal na glavo kače (1 Mz 3,15).

V Jezusu vse stvarstvo spet postane blagoslov in življenje v ljubeči svobodi. On premaga hudega duha, ki je povzročil Evina padec v prekletstvo suženjstva strahu zase in begu pred smrtjo. Božja obljuba Izraelu je izpolnjena. Sterilnost stare zaveze je ozdravljena.

Tudi moja ujetost v sebični jaz, ki ga je strah zase, je ozdravljena. Zato lahko odgovorim z Ignacijevo izročitvijo sebe Njemu, ki se vsakemu izmed nas, ves in popolnoma izroči. On se mi izroča in mi pravi: »Vzemi me in me sprejmi.« Jaz mu odgovarjam. »Vzemi, Gospod, in sprejmi, mojo svobodo, spomin, razum, voljo in vse, ker je vse tvoje.« Sem blagoslovljen in zato lahko blagoslavljam, brezpogojno ljubljen, zato lahko osvobajam.

67 views0 comments

Recent Posts

See All