top of page

21.2.2021 – Očetovstvo Cerkve

»Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, … Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem« (2 Tim 4,1-2)

Premislim: Papež v svoji knjigi z naslovom Ponovno začnimo sanjati, govori tudi o treh osebnih izkušnjah »covid« puščave v svojem življenju. Bog ga je preko teh preizkušenj spremenil v starešino in očeta, ki nam pomaga odkrivati in osebno zajemati iz ljubezni Boga Očeta, ki jo je pokazal v Jezusu Kristusu. Sv. Jožef je vir navdiha za njegovo papeško služenje Cerkvi. Možje kot očetje in voditelji družinskih cerkva se lahko priporočamo sv. Jožefu in delimo s svojimi domačimi trdnost, ki nam jo daje Bog Oče po Sinu v Svetem Duhu. Vse je že dopolnjeno, mi samo iz Njegovega zajemamo in delimo naprej.


Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti za vse očete v veri, ko so nas s krstom rodili v Kristusa in njegov zaupljiv odnos z Bogom Očetom. Hvala ti, da smo lahko Božji sogovorniki in sodelavci pri dopolnitvi ljubezni za vse ljudi. Utrdi nas v zaupanju v Božje očetovstvo, da ga bomo delili s svojimi otroki in ženami.


27 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page