top of page

21.2.2021 – Očetovstvo Cerkve

»Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, … Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem« (2 Tim 4,1-2)

Premislim: Papež v svoji knjigi z naslovom Ponovno začnimo sanjati, govori tudi o treh osebnih izkušnjah »covid« puščave v svojem življenju. Bog ga je preko teh preizkušenj spremenil v starešino in očeta, ki nam pomaga odkrivati in osebno zajemati iz ljubezni Boga Očeta, ki jo je pokazal v Jezusu Kristusu. Sv. Jožef je vir navdiha za njegovo papeško služenje Cerkvi. Možje ko