top of page

21.8.2021 - Vsevključujoči Bog

“Čisto srce, o Bog, mi ustvari, stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti.” (Ps 51,12)


Premislim: Bog je vsevključujoč. Nikogar ne izključuje. Bolj se družimo s Kristusom in njegovo besedo, bolj vsevključujoči postajamo tudi sami. Pot je dolga in dozorevamo počasi. Bog ljubi vsakega in vedno, od začetka stvarjenja. Zato velja: mi smo v srcu Boga.


Zahvalim se: Sv. Jožef, hvala ti, da si živel iz Božjega srca in v to vabiš tudi vsakega izmed nas.


23 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page