top of page

21.8.2023 – sv. Pij X. - Dovršen

»Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih.« (Mt 19,21)

Dovršen ali popoln sem, ko začnem živeti kakor sin/hči Boga Očeta. Brez te popolnosti ne postajamo to, kar v resnici smo. Nismo dovršeni, dokler stvari ne uporabljamo za delitev z brati in sestrami. Smo daleč od njih in s tem tudi daleč od Boga. Zato nas vabi, naj oddaljimo od sebe vse stvari, ki nas oddaljujejo od Boga, vse kar ne delimo z brati in sestrami, ampak nas zapira v naš pohlep in strah zase. Gospod, hvala ti, ker me učiš postajati brat/sestra bližnjim in s tem hoditi po tvoji poti. Hvala ti, ker me tvoj Duh nenehno vabi v ljubezen do Boga in bližnjega."Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo". (Mt 19,21)

Soy completo o perfecto cuando empiezo a vivir como hijo/a de Dios Padre. Sin esta perfección, no llegamos a ser lo que realmente somos. No estamos completos hasta que usamos cosas para compartir con nuestros hermanos y hermanas. Estamos lejos de ellos y, por tanto, lejos de Dios. Por eso nos invita a apartar de nosotros todas las cosas que nos alejan de Dios, todo lo que no compartimos con nuestros hermanos y hermanas, sino que nos aprisiona en nuestra codicia y en el miedo a nosotros mismos. Señor, gracias porque me enseñas a ser hermano/hermana de mi prójimo y a caminar así por tu camino. Gracias porque tu Espíritu me invita constantemente a amar a Dios y al prójimo.

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page