top of page

22.3.2021 – Oče upanja

"Tedaj je ves zbor z močnim glasom zavpil in hvalili so Boga, ki rešuje tiste, ki vanj zaupajo.« (DanD 13,1-9.15-17.19-30.33-62)

Premislim: Številni so danes brez upanja. Razlog za to je ignoriranje Boga in odsotnost od Njega. Bog je v resnici Bog z nami. Še posebej v stiski, bolezni, temi in trpljenju nas nosi na rokah in daje upanje. Bog je blizu vsem in rešuje vse, ki so skrušenega in zlomljenega srca.