22.3.2021 – Oče upanja

"Tedaj je ves zbor z močnim glasom zavpil in hvalili so Boga, ki rešuje tiste, ki vanj zaupajo.« (DanD 13,1-9.15-17.19-30.33-62)

Premislim: Številni so danes brez upanja. Razlog za to je ignoriranje Boga in odsotnost od Njega. Bog je v resnici Bog z nami. Še posebej v stiski, bolezni, temi in trpljenju nas nosi na rokah in daje upanje. Bog je blizu vsem in rešuje vse, ki so skrušenega in zlomljenega srca.

Zahvalim se: Sv. Jožef, oče upanja, iskrena hvala ti, ker si zaupal in upal v Božjo očetovsko ljubezen, ki je brezpogojna in stoodstotna v vseh okoliščinah tega našega življenja. Nauči nas zajemati iz Božje navzočnosti, da bomo tudi mi želeli biti Njemu navzoči, tako kot je On nenehno nam navzoč.


44 views0 comments

Recent Posts

See All