top of page

22.3.2024- V puščavo

Petek petega postnega tedna

"Če ne opravljam del svojega Očeta, mi ne verjemite; če pa jih opravljam, verjemite delom, če že ne verjamete meni, da boste spoznali in spoznavali, da je Oče v meni in jaz v Očetu.« Spet so ga torej hoteli zgrabiti, pa se je umaknil pred njihovo roko« (Jn 10,37-39).

Te Jezusove besede so bile izrečene med praznikom posvečenja templja v Jeruzalemu. Jezus je jasno spregovoril o svojem odnosu z Očetom v nebesih, kar je nekatere razburilo do te mere, da so ga hoteli takoj aretirati. Toda On je pobegnil in se vrnil v puščavo, v kateri ga je Janez krstil. Ko je Jezus ostal tam v puščavi, je k njemu prihajalo veliko ljudi, da bi bili z njim in poslušali njegove besede. Ko so jih poslušali, so začeli verovati.

Zanimivo je opazovati nasprotne odzive. V Jeruzalemu na območju templja, med velikimi množicami, zbranimi na praznik posvečenja, so Jezusa vse bolj zavračali in preganjali. Ko pa se je vrnil v puščavo in so ljudje morali priti k njemu, so ga poslušali in verovali. To nasprotje nam kaže, kako bomo lažje rasli v svoji veri in tudi drugim pomagali rasti v veri. Natančneje, povabljeni smo, da gremo v "puščavo", da bi se srečali z našim Gospodom, stran od vsakodnevne prezasedenosti. Povabimo tudi druge, da se nam na tem potovanju pridružijo.

Res je, da so bili v Jeruzalemu ljudje, ki so naključno naleteli na Jezusa, ko je učil, in jih je njegova beseda ganila ter so verovali. Jasno pa je tudi, da so bile njegove besede še bolj preobražajoče, ko so se morali ljudje potruditi in ga poiskati na zapuščenem kraju.

V naših življenjih, znotraj običajnih življenjskih dejavnosti, kot je redno obiskovanje svete maše, bomo imeli priložnost slišati evangelij in poglobiti svoje življenje v veri. Toda vsi si moramo vzeti čas in poiskati Jezusa tako rekoč "v puščavi", da bi bili še bolj razpoloženi za to, da ga slišimo in verujemo. Te "puščavske izkušnje" se pojavljajo v različnih oblikah. Lahko je to tako preprosta izkušnja, kot je ta, da greste sami v svojo sobo, kjer molite in premišljujete Božjo besedo. Morda pa je to sodelovanje pri študiju Svetega pisma, spletnem postnem misijonu ali kakšnem srečanju v župniji. Morda pa je to odločitev, da se za vikend ali dlje odpravite na duhovne vaje, kjer nekaj časa samo molite in poslušate našega Gospoda.

V zgodovini nam številni svetniki kažejo vrednost umika v molitev, da bi bili z našim Gospodom na kraju, kjer utihnejo številne druge motnje vsakdanjega ritma in številni glasovi sveta. Tedaj nam lahko Bog spregovori na srce, mi pa smo se sposobni bolj živo in zavzeto odzvati.

Razmislimo o Jezusovem povabilu, naj se z njim srečamo v puščavi. Kje je ta kraj? Ne oklevajte in poiščite puščavo, v katero vas kliče naš Gospod, da se boste tam lahko srečali z njim, prisluhnili njegovemu glasu in se velikodušno odzvali.

Naš Gospod Jezus, kličeš me, da bi vstopil v globlji odnos ljubezni s teboj. Nakloni mi milost, ki jo potrebujem, da Ti rečem "da" in vstopim v puščavo tišine in molitve, ki jo potrebujem, da bi slišal Tvoj glas. Pritegni me k sebi, moj Gospod, in mi pomagaj, da bom bolj veroval vsemu, kar mi želiš povedati. Sveti Duh, odpri moje srce. Jezus, zaupam vate.Entrar en el desierto

Viernes de la quinta semana de Cuaresma

"Si no realizo las obras de mi Padre, no me creáis; pero si las realizo, aunque no me creáis, creed en las obras, para que os deis cuenta y comprendáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre." Juan 10:37-39

Estas palabras pronunciadas por Jesús tuvieron lugar durante la fiesta de la Dedicación en Jerusalén. Jesús había estado predicando claramente acerca de Su relación con el Padre celestial, y esto provocó que algunos se indignaran hasta el punto de intentar arrestarlo allí mismo. Pero Él escapó y regresó al desierto donde había sido bautizado por Juan. Mientras Jesús permanecía allí en el desierto, mucha gente se le acercaba para estar con Él y escuchar sus palabras. Al escuchar, empezaron a creer.

Es interesante observar el contraste de reacciones. En Jerusalén, en la zona del Templo, entre grandes multitudes reunidas para la fiesta de la Dedicación, Jesús fue cada vez más rechazado y perseguido. Pero cuando volvió al desierto y la gente tuvo que venir a verle, le escucharon y creyeron. Este contraste nos presenta una manera en la que creceremos más fácilmente en nuestra fe y ayudaremos a otros a crecer en su fe. Concretamente, se nos invita a ir al "desierto" para encontrarnos con el Señor, lejos del ajetreo de la vida, y también debemos invitar a los demás a que se unan a nosotros en ese viaje.

Es cierto que, mientras estuvo en Jerusalén, hubo gente que tropezó con Jesús mientras enseñaba y se sintió conmovida por su palabra y llegó a creer. Pero también está claro que, cuando la gente tenía que comprometerse con el esfuerzo de buscarlo en un lugar desierto, sus palabras eran aún más transformadoras.

En nuestras propias vidas, dentro de las actividades ordinarias de la vida, como la asistencia regular a Misa, se nos dará la oportunidad de escuchar el Evangelio y profundizar en nuestra vida de fe. Pero todos necesitamos dedicar tiempo a buscar a Jesús "en el desierto", por así decirlo, para estar aún más dispuestos a escucharle y creer. Estas "experiencias en el desierto" se presentan de muchas formas. Tal vez sea una experiencia tan sencilla como entrar en tu habitación a solas para orar y meditar sobre la Palabra de Dios. O tal vez sea la participación en un estudio bíblico, un programa devocional en línea o un evento de catequesis parroquial. O tal vez sea la elección de irte un fin de semana o más tiempo a un retiro guiado en el que lo único que haces durante algún tiempo es rezar y escuchar a Nuestro Señor.

A lo largo de la historia, un santo tras otro nos ha mostrado el valor de ir a orar para estar con nuestro Señor, en un lugar donde se silencian las muchas otras distracciones de la vida y las muchas voces del mundo, para que Dios pueda hablar al corazón y para que podamos responder más plenamente.

Reflexiona hoy sobre la invitación que Jesús te hace de salir a su encuentro en el desierto. ¿Dónde está ese lugar? ¿Cómo puedes realizar este corto viaje sin dejar de atender los importantes deberes de la vida? No dudes en buscar el desierto al que te llama el Señor, para encontrarte allí con Él, escuchar su voz y responder con total generosidad.

Señor mío Jesús, Tú me llamas a profundizar en una relación de amor contigo, mi divino Señor. Dame la gracia que necesito para decirte "Sí" y para entrar en el desierto de silencio y oración que necesito para escuchar Tu voz. Atráeme hacia Ti, mi Señor, y ayúdame a creer más plenamente todo lo que Tú quieras decirme. Jesús, confío en Ti.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

17.7.2024 - Oholost

Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. Takšna je bolez

Comments


bottom of page