top of page

22.8.2022 - Devica Marija Kraljica – Poveličujem

»Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju.« (Lk 1,47)

Marijina hvalnica povzame zgodovino odrešenja in opisuje Božje delovanje. Njegovo delovanje je nasprotno človeškemu. Marija se najprej zahvaljuje Bogu za vse kar je izpolnil v njej, nato pa za vse, kar dela v vseh. Ona povzema Jezusove blagre (Lk 6,20-26). Je kraljica, ker dela velikega Boga, občuduje njegovo velikodušno ljubezen, ki nam poklanja vse dobro. Veseli se Njega, ki daje življenje in z močno roko premaga vsako zlo. Ko Boga slavi, je polna Njega. Tudi jaz Boga prejmem v tolikšni meri, kolikor ga poveličujem, pustim prostor njegovi ljubezni in sem majhen. Resničen sem, ko sprejmem Njegovo veličino in njegov dar, kar sem sam, ste vi in vse stvarstvo. In prav slavljenje in poveličevanje Boga je tisto, ki mojemu srcu omogoča, da sprejema Njega, ki se nam podarja po vsem.


51 views1 comment