top of page

23.2.2022 – Osebni in kolektivni egoizem

»Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj grdo govoriti o meni« (Mr 9,39b).