23.4.2022 - Sprejemamo in sporočamo naprej

»Šla je in to sporočila tistim, ki so bili prej z njim in so žalovali ter jokali« (Mr 16)

Kristusova smrt in vstajenje tudi iz nas izženeta sedem demonov, da ga prepoznamo in se mu pustimo objeti sredi naših konkretnih življenjski okoliščin vsakega dne. Tudi mi ne verjamemo tistim, ki nam sporočajo, da je On z nami in da smo v njegovi navzočnosti. Rajši se prepuščamo žalovanju in joku. Mediji so nenehno žalovanje in jok nad lastno slepoto za Vstalega, ki je z nami sredi današnjega kaosa in zmede krivičnosti in pohlepnosti Adamovih obupanih sinov, ki se igramo lažne bogove. On živi in smo ga videli. Pri vsaki evharistiji ga vidimo in zaužijemo, da nas lahko pošlje veselo novico sporočati vsem, ki so z nami.


50 views0 comments

Recent Posts

See All